Reklamace zboží, aneb na co byste si měli dát pozor!

Běží nová záruční doba na nově dodanou věc v rámci reklamace z kupní smlouvy?

Tuto otázku si dnes a denně pokládá mnoho lidí, a proto si dovoluji se k této věci vyjádřit, neboť si myslím, že je zapotřebí uvést věc na pravou míru. Nejprve je tedy důležité si ujasnit, co je vlastně záruka za jakost. Na tuto otázku nám odpovídá ustanovení § 2013 občanského zákoníku uvádí, které uvádí: „Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.“ To znamená, že ve chvíli, kdy má kupující záruku za jakost, může legitimně očekávat, že věc bude po danou dobu způsobilá k provozu pro její obvyklý účel, a že si zachová obvyklé vlastnosti.

Dále je důležité si uvést, co je vlastně ona reklamační lhůta. Jednoduše řečeno je reklamační lhůta lhůtou, ve které je třeba vytknout vadu, a to jak faktickou, tak právní. Pokud tedy reklamujete nějakou vadu, měli byste takto učinit právě v reklamační lhůtě, neboť v případě nečinnosti muže tato lhůta marně uplynout a protistrana bude moci namítnout, že jste reklamovali opožděně. V případě vady kryté zárukou je pak zapotřebí vytknout nejpozději v reklamační lhůtě určené délkou záruční doby.

Co se týče běhu nové záruční doby na nově dodanou věc, tak dlužno podotknout, že v novém občanském zákoníku absentuje výslovné ustanovení, které by stanovovalo, že od okamžiku dodání nové věci (výměny zboží) běží nová záruční doba, jako tomu bylo v § 627 odst. 2 předcházejícího občanského zákoníku: „Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.“

K přerušení běhu záruční doby nedochází ani podle směrnice o záruce při prodeji spotřebního zboží, ze které nová právní úprava vychází. S ohledem na tuto skutečnost lze odchýlení se od výslovného ustanovení § 627 dřívějšího občanského zákoníku považovat za jasný úmysl zákonodárce.

Jak již bylo výše řečeno, tak záruka dnes nabízí kupujícímu záruční dobu, po kterou může legitimně očekávat, že věc bude způsobilá k obvyklému použití a zachová si obvyklé vlastnosti, a pokud tomu takto není, plynou z porušení tohoto závazku pro kupujícího určitá práva, přičemž však nelze opomenout, že nové pojetí zdůrazňuje dobu, po kterou si má věc zachovat své vlastnosti, a nikoliv jednotlivou věc.

Z toho plyne, že pokud bude vada věci odstraněna dodáním nové věci bez vad, neběží od tohoto okamžiku automaticky nová záruční doba, a to z toho důvodu, že dodání nové věci bylo (pouze) způsobem nápravy vady na věci, na kterou se vztahovala záruka za jakost. Současně však nic nebrání, ale aby si smluvní strany ujednaly, že se tak stane či, aby sám prodávající svým jednostranným prohlášením vůči kupujícímu, takto učinil.

Př.: V roce 2014 byl zákazníkem zakoupen výrobek se smluvní zárukou 3 let. V roce 2015 byl výrobek reklamován a reklamace byla vyřešena zasláním nového výrobku. Na tento nový výrobek není poskytnuta nová 3letá záruka (není-li ujednáno mezi smluvními stranami jinak), ale stále běží původní záruka z roku 2014.

Závěr:

Jak jest obecně známo, vyplatí se číst smlouvu, obchodní podmínky prodejce nebo se prodejce alespoň zeptat a nechat si písemně potvrdit jeho odpověď, že poskytuje novou záruku na dodané nové zboží v rámci reklamace. Pokud totiž takové právo prodejce kupujícímu nepřiznává, je výhodnější odstoupit od smlouvy (pokud je to možné) a zakoupit zboží znovu s poskytnutou novou zárukou. 

I mnohé další otázky týkající se záruk, Vám pomůžeme vyřešit v Advokátní kanceláři JUDr. Tomáše Vrány.

Zobrazit všechny blogy

dlouholeté zkušenosti
kvalitní služby
diskrétnost

Novinky

04.01
2019

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Vrána, s.r.o. změnila sídlo

Advokátní kancelář JUDr. Tomáše Vrány,  začátkem nového kalendářního roku 2019 změnila sídlo společnosti. Od 7. 1. 2019 najdete naši advokátní kancelář v centru Olomouce na adrese Dolní náměstí 201/1 (Dům U Zlatého jelena, vstup z Horního náměstí od historické budovy radnice).

Více o novince
15.12
2016

Právní služby Olomouc a okolí

Máte nějaký problém? Hledáte advokátní kancelář s dlouholetými zkušenostmi? Naše advokátní kancelář Vám nabízí dlouholeté zkušenosti a poskytování právního poradenství a různorodé právní služby pro soukromé osoby, podnikatele a také firmy. Naše advokátní služby poskytujeme v Olomouci a okolí.

Více o novince

Blog

Jaké změny v oblasti oddlužení přinesla novela insolvenčního zákona?

Dne 1. července 2017 nabyla účinnosti novela zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen „insolvenční zákon“). Předmětná novela přinesla do této oblasti množství změn.

Najdete zde témata jako: Novela inslovenčního zákona, oddlužení

Více o článku

Objednejte si konzultaci

Jestli máte jakýkoliv problém či dotaz, a chtěli byste se s námi poradit, pak nám napište a objednejte se na konzultaci pomocí níže uvedeného formuláře.

Chci dostávat newsletter na téma:
Rodinného práva
Trestního práva
Pracovního práva
Exekucí