Jaké změny v oblasti oddlužení přinesla novela insolvenčního zákona?

Dne 1. července 2017 nabyla účinnosti novela zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen „insolvenční zákon“). Předmětná novela přinesla do této oblasti množství změn, avšak jednou z nejkomentovanějších se stala právě změna úpravy podávání insolvenčních návrhů týkajících se oddlužení.

Nově tak nemohou podávat tyto návrhy sami dlužníci nebo osoby oprávněné za ně jednat, ale pouze advokát, notář, soudní exekutor, insolvenční správce nebo akreditovaná osoba, přičemž toto neplatí za situace, kdy je dlužník fyzickou osobou, která disponuje ekonomickým vzděláním v magisterském studijním programu, nebo v případě, že takováto osoba složila zkoušky na insolvenčního správce. Současně toto neplatí také za situace, je-li dlužníkem právnická osoba a jedná-li za ni osoba uvedená v § 21 občanského soudního řádu, která má právnické nebo ekonomické vzdělání v magisterském studijním programu nebo vykonala zkoušku insolvenčního správce.

Z tohoto tedy jasně vyplývá, že nově nemohou podávat insolvenční návrhy společnosti, které si právě na oddlužení fyzických osob založily živnost a nechávaly si za sepsání takovýchto návrhů zaplatit mnohatisícové odměny. Dle novely nyní činí výše odměny pouze 4.000,- Kč (dříve byly požadované odměny některých společností i 12.000,- Kč a více) s tím, že v případě společného návrhu manželů je výše odměny 6.000,- Kč. Dlužno podotknout, že se jedná o částky bez DPH. Příznivou novinkou pro dlužníky je v tomto ohledu i fakt, že pohledávka na zaplacení takovéto odměny musí být následně přihlášena do insolvenčního řízení, a tudíž osoby, které žádají oddlužení nejsou povinny hradit nic předem, což bylo doposud častou podmínkou některých osob, které se touto agendou zabývaly.

Nejednou jsme pak v rámci naší kanceláře řešili situace, kdy se dlužníci dostali do velkých problémů, když si na zaplacení odměny za sepsání návrhu na insolvenci chodili půjčovat (zejména k nebankovním poskytovatelům) a následně tuto pohledávku zahrnuli do oddlužení. Ač si to tyto osoby v dané chvíli často neuvědomovaly, mělo toto jejich jednání zásadní trestněprávní konsekvence.

S ohledem na skutečnosti uvedené výše shledávám tuto novelu insolvenčního zákona ve vztahu k podávání návrhu na oddlužení za zdařilou především ve vztahu k dlužníkům.

V případě, že budete potřebovat poradit s oddlužením nebo budete chtít samotné oddlužení vypracovat a podat, rádi vám v této věci pomůžeme.

Zobrazit všechny blogy

dlouholeté zkušenosti
kvalitní služby
diskrétnost

Novinky

04.01
2019

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Vrána, s.r.o. změnila sídlo

Advokátní kancelář JUDr. Tomáše Vrány,  začátkem nového kalendářního roku 2019 změnila sídlo společnosti. Od 7. 1. 2019 najdete naši advokátní kancelář v centru Olomouce na adrese Dolní náměstí 201/1 (Dům U Zlatého jelena, vstup z Horního náměstí od historické budovy radnice).

Více o novince
15.12
2016

Právní služby Olomouc a okolí

Máte nějaký problém? Hledáte advokátní kancelář s dlouholetými zkušenostmi? Naše advokátní kancelář Vám nabízí dlouholeté zkušenosti a poskytování právního poradenství a různorodé právní služby pro soukromé osoby, podnikatele a také firmy. Naše advokátní služby poskytujeme v Olomouci a okolí.

Více o novince

Blog

Jaké změny v oblasti oddlužení přinesla novela insolvenčního zákona?

Dne 1. července 2017 nabyla účinnosti novela zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen „insolvenční zákon“). Předmětná novela přinesla do této oblasti množství změn.

Najdete zde témata jako: Novela inslovenčního zákona, oddlužení

Více o článku

Objednejte si konzultaci

Jestli máte jakýkoliv problém či dotaz, a chtěli byste se s námi poradit, pak nám napište a objednejte se na konzultaci pomocí níže uvedeného formuláře.

Chci dostávat newsletter na téma:
Rodinného práva
Trestního práva
Pracovního práva
Exekucí