JUDr. Tomáš Vrána

Je advokátem s dlouholetou a rozsáhlou právní praxí, když od roku 1985, po úspěšném absolvování Právnické fakulty dnes Masarykovy univerzity v Brně,  působil jako koncipient u Krajského soudu v Ostravě. Po absolvování justičních zkoušek v roce 1987 působil JUDr. Tomáš Vrána jakožto soudce u Okresního soudu v Karviné, následně pak i v Přerově, kde se věnoval zejména problematice trestního práva.

Následně pak  JUDr. Tomáš Vrána působil od roku 1991 jako soudce Krajského soudu v Ostravě  jednak přímo v Ostravě, a jednak i na pobočce v Olomouci, kde se taktéž věnoval problematice trestního práva v agendě prvostupňové i odvolací. Svoji dlouholetou kariéru soudce pak JUDr. Tomáš Vrána ukončil v roce 2000, kdy jakožto advokát začal poskytovat své právní služby v oblasti nejen trestního práva široké veřejnosti. V rámci své kariéry soudce a následně advokáta JUDr. Tomáš Vrána načerpal mnohaleté zkušenosti v oblasti nejen práva trestního, ale taktéž práva civilního, obchodního či pracovního. 

V září roku 2001 byl JUDr. Tomáš Vrána po absolvování výběrového řízení jmenován ministrem spravedlnosti do funkce soudního exekutora, a to ihned v první skupině jmenovaných, přičemž se činností soudního exekutora zabýval až do 31.3.2016, když svou exekutorskou praxi ukončil na základě vlastní žádosti o uvolnění z výkonu této funkce. Za tuto dobu JUDr. Tomáš Vrána získal cenné zkušenosti a poznatky týkající se nejen exekučních, ale taktéž insolvenčních řízení a jiné občanskoprávní agendy.

dlouholeté zkušenosti
kvalitní služby
diskrétnost

Novinky

15.12
2016

Právní služby Olomouc a okolí

Máte nějaký problém? Hledáte advokátní kancelář s dlouholetými zkušenostmi? Naše advokátní kancelář Vám nabízí dlouholeté zkušenosti a poskytování právního poradenství a různorodé právní služby pro soukromé osoby, podnikatele a také firmy. Naše advokátní služby poskytujeme v Olomouci a okolí.

Více o novince
15.12
2016

Spustili jsme nové webové stránky

Naše webové stránky prošly proměnou. Na hlavní stránce najdete všechny naše právní služby, které Vám nabízíme k řešení a konzultaci. Najdete zde také detailně popsanou naši advokátní kancelář a také se můžete objednat na konzultaci. Naše advokátní kancelář Vám nabízí dlouhotelé zkušenosti, kvalitní služby a diskrétnost.

Více o novince

Blog

Jaké změny v oblasti oddlužení přinesla novela insolvenčního zákona?

Dne 1. července 2017 nabyla účinnosti novela zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen „insolvenční zákon“). Předmětná novela přinesla do této oblasti množství změn.

Najdete zde témata jako: Novela inslovenčního zákona, oddlužení

Více o článku

Objednejte si konzultaci

Jestli máte jakýkoliv problém či dotaz, a chtěli byste se s námi poradit, pak nám napište a objednejte se na konzultaci pomocí níže uvedeného formuláře.

Chci dostávat newsletter na téma:
Rodinného práva
Trestního práva
Pracovního práva
Exekucí